Çerez Örnek

Tanıtım

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün amacı,  toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmeye çalışmak,  evrensel bakış açıları ile kültürel değerlerimizi koruyan, insan haklarına saygılı, ulusal gereksinimlerini ön planda ve üstün tutan, mesleki bilgi ve becerilerle uluslararası düzeyde donanımlı, bilgili, araştırıcı ve üretken fizyoterapistler yetiştirmek, yaşam boyu öğrenme sürecini oluşturup desteklemek, mesleki otonomi kazanılması için araştırmalar yapmak; fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti ve koruyucu sağlık programlarıyla toplumun yaşam kalitesini artırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmektir.

Fizyoterapinin, toplumun değişen ihtiyaçlarına göre gelişim gösterebilmesi (yaşlı nüfusunda artış, obezite, hareketsizlikle oluşan hastalıklar, vb), yaşam kalitesi beklentisinin artması, toplumda fizyoterapi ve rehabilitasyonun öneminin anlaşılması, Türkiye’de fizyoterapistlik mesleğine her geçen gün talep ve ilginin artmasına neden olmaktadır. Toplumun artan ve fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren sağlık sorunlarına paralel olarak bu alanda dünyada ve Türkiye'de istihdam edilecek fizyoterapistlere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Türkiye'de mesleğin artan popülerliği ve bu görüşü destekleyen en önemli gelişmeler; son yıllarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin sayısının hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde hızla artması, öğrenciler tarafından üst sıralardaki tercihler arasında yer alması olmasıdır. Ülkemizde artan fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri nedeniyle öğretim elemanı yetiştirme ve farklı dallarda uzmanlaşma eğitimi verme gereksinimleri giderek artmakta bu durum öğretim elemanına olan ihtiyacı arttırmaktadır. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün eğitim öğretim süresi 4 yıldır. Bu süre içerisinde akreditasyona göre hazırlanmış müfredat kapsamında pek çok teorik ve pratik bilgi öğrencilere aktarılacaktır. 1. sınıfta anatomi, fizyoloji, patoloji, psikoloji, fizik, beslenme ilkeleri gibi temel tıp bilimleri dersleri, 2.sınıfta nöroanatomi, nörofizyoloji, uygulamalı egzersiz fizyolojisi, kinezyoloji ve biyomekanik, biyoistatistik vb. fizyoterapide değerlendirme ve analiz, ısı, ışık ve hidroterapi, elektroterapi, manuel teknikler, protez-ortez vb. mesleki dersler verilmektedir. 3.sınıfta mesleki dersler ağırlıkta olup nörofizyolojik yaklaşımlar, ortopedik fizyoterapi, nörolojik fizyoterapi, kardiyak fizyoterapi, pulmoner fizyoterapi, pediatrik fizyoterapi, geriatrik fizyoterapi, vb. dersler bulunmaktadır. 4.sınıfta ise öğrencilerin daha çok klinik beceriler kazanacağı klinik uygulama, klinik problem çözme, araştırma yöntemleri vb. dersler ve farklı alanlarda klinik uygulamalar olmaktadır.

Mezuniyet sonrası öğrenciler fizyoterapist ünvanı almaktadır. Fizyoterapistler serbest olarak çalışabildikleri gibi, kamu ve özel hastan elerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon dal merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, sağlıklı yaşam merkezlerinde, termal kaplıca ve kür merkezlerinde, spor kulüplerinde, kronik hastalıklarda hizmet veren kurumlarda görev almaktadırlar. Ayrıca mezuniyet sonrası yüksek lisans-doktora eğitimlerini tamamlayarak öğretim elemanı olarak akademik kariyer yapabilirler.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2017 yılında kurulmuştur. Bölümde; biri doçent, üçü doktor öğretim üyesi 4 öğretim üyesi ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminde İlk lisans ve yüksek lisans öğrencilerini almıştır. 

Bölümlere göre puan türü ve YKS puanları

2022-2023 YKS (SAY) Taban Puanı

2022-2023 YKS (SAY) Tavan Puanı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

311,63689 

 

370,55828

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ